top of page

Polityka prywatności

Witamy w naszej Polityce Prywatności. Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i chronimy informacje osobiste, które uzyskujemy od naszych użytkowników i klientów. Właściwa ochrona prywatności naszych użytkowników jest dla nas niezwykle istotna, dlatego podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność zebranych danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z treścią naszej polityki prywatności w celu zrozumienia, jak postępujemy z informacjami, które Państwo nam udostępniają.

1. Rodzaje zbieranych informacji:

  • 1.1. Dane osobowe: Gromadzimy informacje, które są identyfikowalne, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp., w celu świadczenia naszych usług, realizacji zamówień i komunikacji z naszymi użytkownikami.

  • 1.2. Dane techniczne: Automatycznie zbieramy pewne dane techniczne, takie jak adres IP, informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, czasie korzystania z naszej witryny itp. Te dane pomagają nam analizować i ulepszać naszą witrynę oraz dostosowywać ją do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników.

2. Sposób wykorzystania informacji:

  • 2.1. Usługi i dostarczanie produktów: Wykorzystujemy informacje osobiste w celu świadczenia naszych usług, realizacji zamówień, obsługi klienta oraz dostarczania informacji na temat naszych produktów i ofert.

  • 2.2. Udoskonalanie usług: Analizujemy dane techniczne w celu doskonalenia naszych usług, zoptymalizowania witryny i dostosowania jej do preferencji użytkowników. Wykorzystujemy również te dane do identyfikacji problemów technicznych i zapobiegania nadużyciom.

3. Ochrona danych:

  • 3.1. Bezpieczeństwo: Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym techniczne, organizacyjne i administracyjne, aby chronić zgromadzone informacje przed utratą, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

  • 3.2. Przechowywanie danych: Zachowujemy zgromadzone dane tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązują nas przepisy prawne wymagające dłuższego przechowywania.

4. Udostępnianie danych osobom trzecim:

  • 4.1. Nieprzekazywanie informacji: Nie udostępniamy informacji osobom trzecim bez wyraźnej zgody naszych użytkowników, chyba że jest to niezbędne do świadczenia usług, wypełnienia zamówień lub spełnienia wymagań prawnych.

  • 4.2. Usługi zewnętrzne: Możemy korzystać z usług dostarczanych przez osoby trzecie, takich jak dostawcy płatności lub usług hostingowych, ale wyłącznie w celu zapewnienia naszych usług i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

5. Prawa użytkowników:

  • 5.1. Dostęp i poprawa: Użytkownicy mają prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i poprawić lub usunąć nieprawidłowe informacje.

  • 5.2. Rezygnacja z subskrypcji: Użytkownicy mają prawo zrezygnować z subskrypcji naszych wiadomości marketingowych w dowolnym momencie.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi Warunkami Korzystania, które uzupełniają niniejszą Politykę Prywatności i określają zasady korzystania z naszej witryny.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przyszłości. Wszelkie zmiany będą opublikowane na naszej witrynie. Zachęcamy do regularnego sprawdzania tej strony w celu zapoznania się z aktualizacjami.

bottom of page