top of page

Metoda HAE

Horse Assisted Education

08.jpg

HAE

Horse Assisted Education Bazuje na założeniu, że najlepiej uczymy się doświadczając, dlatego podstawą pracy rozwojowej są proste doświadczenia z ziemi, które angażują układ limbiczny.

Facylitator

Osoba, która wspiera/towarzyszy w procesie, tworzy sytuację edukacyjną. Od uczestnika nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie z końmi, a wykonanie doświadczenia nie jest celem samym w sobie. Wartością jest zauważenie, co się dzieje w obszarze myśli, uczuć i emocji; zauważanie swoich automatyzmów, reakcji i sposobów komunikacji.

09.jpg

BEZ PRESJI

Wszystko odbywa się bez presji i oczekiwań, w tempie nadanym przez uczestnika i to on interpretuje, co się z nim dzieje i nadaje temu sens, stając się ekspertem od samego siebie.

Bezpieczna przestrzeń rozwojowa

Tak stworzona bezpieczna przestrzeń rozwojowa umożliwia uczestnikowi bardziej świadomie kreować swoją rzeczywistość zarówno prywatną jak i zawodową.

Koń jest trenerem

Koń w trakcie programów w tym sensie jest trenerem, że współtworzy program, ma równorzędną pozycję, co facylitator i uczestnik.

 

To zwierzęta, które są mistrzami komunikacji niewerbalnej, potrafią odczytywać najmniejsze zmiany w naszym tonie głosu, dotyku, emocjach; wyczuwają napięcia płynące z ciała.

 

Mówi się więc, że są niejako naszym „lustrem” dlatego, że zauważając końską reakcję możemy uczyć się o sobie i zauważać jak wpływamy na innych.

 

Obecność koni obok nas wpływa na nas dobroczynnie również ze względu na tzw koherencję serca – nasze serca biją równomiernie i to sprawia, że tak dobrze i spokojnie się przy niech czujemy.

Dobra codzienność

Aby jednak koń był „dobrym trenerem” potrzebuje mieć dobrą codzienność – przestrzeń, stado, stały dostęp do trawy/siana, regularną opiekę weterynaryjną...wtedy taki zdrowy i „szczęśliwy” koń może pokazać cały swój potencjał i być dla nas wsparciem w rozwoju. I właśnie takie zdrowe i szczęśliwe stado żyje w stajni u Jenny...

I właśnie takie zdrowe i szczęśliwe stado żyje w stajni u Jenny...

Przykładowe obszary pracy rozwojowej:

  • Odkrywanie swoich potencjałów, potrzeb, wartości i marzeń

  • Odzyskiwanie pewności siebie, dostępu do mocy osobistej, co staje się siłą napędową do korzystnych zmian w życiu

  • Usprawnianie komunikacji, poprawianie relacji z innymi; stawianie granic

  • Zauważanie swoich schematów działania, automatycznych reakcji emocjonalnych czy wzorców myślowych i sprawdzanie czy nam służą i jak na nas wpływają

  • Dążenie do autentyczności, szukanie prawdziwego "ja"

Koń może powiedzieć NIE

Koń trener to taki, który jest szanowany, może powiedzieć „nie”; ma wpływ na przebieg spotkania, co wzbogaca pracę rozwojową i sprawia, że programy nie mają sztywnych ram tematycznych.

 

Koń może uruchomić ten obszar, który może się okazać najbardziej potrzebny na dany czas.

bottom of page