top of page

Warunki korzystania

Witamy na naszej stronie internetowej. Przed skorzystaniem z naszych usług, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania. Korzystając z naszej witryny, akceptujesz niniejsze warunki i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej witryny.

1. Własność intelektualna:

  • 1.1. Wszelkie treści zamieszczone na naszej stronie, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, filmy, logo, są naszą własnością intelektualną i chronione są prawem autorskim. Zakazuje się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania tych treści bez naszej wyraźnej zgody.

  • 1.2. Użytkownicy mają prawo do przeglądania i pobierania treści ze strony wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych.

2. Rejestracja i konta użytkowników:

  • 2.1. Niektóre funkcje naszej witryny mogą wymagać rejestracji. Użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie poufności swoich danych logowania i nieupoważnionego dostępu do swojego konta.

  • 2.2. Użytkownicy są zobowiązani do podawania prawdziwych, aktualnych i pełnych informacji podczas rejestracji. Nieprawdziwe lub nieaktualne informacje mogą skutkować zamknięciem konta użytkownika.

3. Zachowanie użytkowników:

  • 3.1. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z naszej witryny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszymi warunkami korzystania. Zakazuje się publikowania, przesyłania lub udostępniania treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, nielegalnym lub naruszającym prawa innych osób.

  • 3.2. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie treści, komentarze lub materiały zamieszczane przez nich na naszej witrynie. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści generowane przez użytkowników.

4. Odpowiedzialność:

  • 4.1. Nasza witryna jest udostępniana "tak jak jest", a my nie udzielamy żadnych gwarancji co do jej dokładności, kompletności, niezawodności lub dostępności. Nie ponosimy również odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z naszej witryny lub związane z nią.

  • 4.2. Linki do stron trzecich mogą być zamieszczone na naszej witrynie. Nie mamy kontroli nad tymi stronami ani nad ich treścią i nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub działania stron trzecich.

5. Zmiany w warunkach korzystania:

  • 5.1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach korzystania w dowolnym momencie. Aktualizacje będą publikowane na naszej stronie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny po wprowadzeniu zmian, akceptujesz nowe warunki korzystania.

Prosimy o przestrzeganie tych warunków korzystania w trakcie korzystania z naszej witryny. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z nami.

bottom of page